ויצא

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

Bilvavi on the Parsha Empowering Yourself to Survive Evil
[8 שיעורים בסדרה] [171 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 007 ויצא תפילת ערבית רשות
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 007 ויצא אחדות החיים והמוות
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 016 ויצא שמונה
    • להאזנה שיחת השבוע 045 ויצא מעשר עשר תשעח