היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

שבט החודש

רבותינו הראב"ד, הגר"א ועוד לימדונו שלכל חודש יש שייכות לאחד משבטי י-ה, כגון ניסו –יהודה, אייר – יששכר, סיון – ראובן וכו'. סדרה זו מבארת לעומקה את שייכות כל שבט לחודשו

[13 שיעורים בסדרה] [39458 צפיות]