דע את רעך - אהבת ישראל

אהבת הבורא, אהבת התורה, ואהבת ישראל, הם דרכים להגיע לאחדות עם הבורא- סדרה חדשה מחודש אייר תשע"ח

[5 שיעורים בסדרה] [595 צפיות]
    • להאזנה דע את רעך 001 שלושה סוגי אהבה
    • להאזנה דע את רעך 002 תלויה בדבר ואינה תלויה מקרה ועצם
    • להאזנה דע את רעך 003 אהבה דשלילה וחיוב
    • להאזנה דע את רעך 005 אהבת ישראל מתוך אהבת הבורא והתורה מדרגת מ-ת