ארבעת היסודות | הדרכה מעשית | עפר עצבות

הסדרה הראשונה שנמסרה על יסוד העפר, נמסרה לפני מספר שנים, במהלך מסויים, על מנת לברר את יסוד העפר בשורשו. אך אין, לעת עתה, כדוגמת סדרה זו בשאר היסודות. הסדרה החדשה שנמסרת על יסוד העפר, נמסרת מהלך של ביאור הקלקולים הנולדים מיסוד זה, והתיקונים המוצעים.

Fixing Your Earth SADNESS
[16 שיעורים בסדרה] [13314 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 016 אש שבאש כילוי העדר
   016 Emptiness
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 007 רוח שבמים שבעפר פיזור שורש לעצבות
   007 Masked Pain
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 006 מים שבמים שבעפר ריבוי חיות הרחבה
   006 Overdoing It