חדש | דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט

הסדרה הראשונה שנמסרה על יסוד העפר, נמסרה לפני מספר שנים, במהלך מסויים, על מנת לברר את יסוד העפר בשורשו. אך אין, לעת עתה, כדוגמת סדרה זו בשאר היסודות. הסדרה החדשה שנמסרת על יסוד העפר, נמסרת מהלך של ביאור הקלקולים הנולדים מיסוד זה, והתיקונים המוצעים.

[1 שיעורים בסדרה] [103 צפיות]
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 001 עפר דעפר יאוש