היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

Chodesh - Avodah

A series of shiurim with practical advice how to serve Hashem monthly with LIVE english trans

Avodah Rosh Chodesh
[15 שיעורים בסדרה] [12875 צפיות]