בלבביפדיה | מחשבה שיעורים כלליים

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[34 שיעורים בסדרה] [8143 צפיות]
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ר ארבעים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ב-י בינתים הפסק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ב-י בינתים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ד-ל דילוג–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ה-ד הדרגה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ה-ד הודאה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ח-מ חמור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ח-ש חשבון מחשבה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-נ יונק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-ס יסורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-ה כהן גדול–בלבביפדיה מחשבה 1
  • להאזנה כ-ה כהן גדול–בלבביפדיה מחשבה 2
  • להאזנה כ-ו כוש פורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-י כיבוד–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-ל כלבים צועקים–בלבביפדיה מחשבה

Pages