פרשה תשס''ו

בשנת תשס"ו מסר הרב סידרת שיעורים שהקיפו את כל פרשיות התורה. בכל שבוע מתמקד הרב על נושא מסוים בפרשה, כשמציג מה שנראה לכאורה כסתירה עצומה בין שני מאמרי חז"ל, אולם אז מיישב אותה ברעיון חדש ועמוק, המגלה את האחדות המונחת מאחורי מושגים שונים. הסדרה יצא בספר.

בלבבי משכן אבנה חומש תשסו אבלבבי משכן אבנה חומש תשסו ב
[47 שיעורים בסדרה] [13842 צפיות]
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 021 כי תשא חיות דשלילה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 022 ויקהל אור החכמה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 023 ויקרא צורה ולמעלה מן הצורה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 026 תזריע מצורה אדם א-דם
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 027 אמור איסור טומאת מת לכהנים והיתרו
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 028 בחוקתי כלי דאין וכלי דיש
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 029 במדבר מנין ולמעלה מן המנין
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 030 נשא מקום ואחדותו
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 031 בהעלתך כח האידות וההתפרטות שבמנורה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 032 שלך הכניסב לארץ ישראל יש ואין
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 033 קרח כבוד פנימיותו וחיצוניותו
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 034 חקת אחדות פנימיות וחיצוניות
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 035 בלקמיתה דקדושה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 036 פינחס כח האחדות והאחד שבירושה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 037 מטות-מסעי כח הדיבור ושורשו
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 038 דברים אור האחד והאחדות שבדין
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 039 ואתחנן תיקון התאוה ע-י אור היחידה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 040 עקב כח העבודות והתכללותו

Pages