דע את כוחותיך

על הפסוק "ויצא חותר מגזע ישי" (ישעיה י"א), מונה רבינו הגר"א בפירושו על הנ"ך, שבעים כוחות נפש המרכיבים את קומת הבעל-חי, כאשר תחילתם נעוצים בכוחות השורשיים של הבריאה (האין, ההיולי והצורה ראשונה), וארבעת היסודות (רוח מים אש ועפר) ותכונותיהם. ולאחר מכן, בכוחות המרכיבים את הדומם וכן הצומח, עד שמגיעים לכוחות הבעל-חי עצמו. כמובן שמטרת הכרת כוחות אלו הינו ביחס להרכב הכוחות באדם עצמו. בעמקות מיוחדת, מבאר הרב כאן את מציאות כל כוח וכוח בנפש, את שורש ענינו, ואת צורתו המתוקנת באדם והיפוכה בנפש הבהמית.

[64 שיעורים בסדרה] [32712 צפיות]
  • להאזנה דע את כוחותיך 018 מושך ומחזיק
  • להאזנה דע את כוחותיך 019 כוח המעכל
  • להאזנה דע את כוחותיך 020 כוח המבדל
  • להאזנה דע את כוחותיך 021 כוח הדוחה
  • להאזנה דע את כוחותיך 023 כח המוליד
  • להאזנה דע את כוחותיך 024 המרגיש המעורר והמניע
  • להאזנה דע את כוחותיך 025 כח המרגיש ראיה
  • להאזנה דע את כוחותיך 026 כח המרגיש ראיה ד חלקים
  • להאזנה דע את כוחותיך 027 כח המרגיש ראית הדעת
  • להאזנה דע את כוחותיך 028 כח המרגיש ראית עיני השכל
  • להאזנה דע את כוחותיך 029 כח המרגיש ראית העצלים
  • להאזנה דע את כוחותיך 030 כח המרגיש ראיה בעין אחת
  • להאזנה דע את כוחותיך 031 כח המרגיש שמיעה 1
  • להאזנה דע את כוחותיך 032 כח המרגיש שמיעה 2
  • להאזנה דע את כוחותיך 033 כח המרגיש ריח
  • להאזנה דע את כוחותיך 034 כח המרגיש טעם
  • להאזנה דע את כוחותיך 037 כח המרגיש מרכיב

Pages