פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [263463 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 075 פרק א משנה ה ביטול דברי תורה
  • להאזנה פרקי אבות 074 פרק א משנה ה ביטול תורה
  • להאזנה פרקי אבות 073 פרק א משנה ה הגדרה של רע
  • להאזנה פרקי אבות 072 פרק א משנה ה אשת איש
  • להאזנה פרקי אבות 071 פרק א משנה ה קל וחומר באשת חברו 2
  • להאזנה פרקי אבות 070 פרק א משנה ה קל וחומר באשת חברו 1
  • להאזנה פרקי אבות 069 פרק א משנה ה אל תרבה שיחה עם האישה 3
  • להאזנה פרקי אבות 068 פרק א משנה ה אל תרבה שיחה עם האישה 2
  • להאזנה פרקי אבות 067 פרק א משנה ה אל תרבה שיחה עם האישה 1
  • להאזנה פרקי אבות 066 פרק א משנה ה ויהיו עניים בני ביתך
  • להאזנה פרקי אבות 065 פרק א משנה ה עניים בני ביתך
  • להאזנה פרקי אבות 063 פרק א משנה ה פתח של קדושה

  • פרקי אבות 063 פרק א משנה ה פתח של קדושה [3 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה פרקי אבות 062 פרק א משנה ד בצמא
  • להאזנה פרקי אבות 061 פרק א משנה ד סוגיה של שתיה
  • להאזנה פרקי אבות 060 פרק א משנה ד מתאבק בעפר רגליהם
  • להאזנה פרקי אבות 059 פרק א משנה ד מתאבק בעפר 2
  • להאזנה פרקי אבות 058 פרק א משנה ד מתאבק בעפר 1
  • להאזנה פרקי אבות 057 פרק א משנה ד חכמים
  • להאזנה פרקי אבות 056 פרק א משנה ד ועד

Pages