פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [263470 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 055 פרק א משנה ד בית
  • להאזנה פרקי אבות 054 פרק א משנה ד ירושלים
  • להאזנה פרקי אבות 053 פרק א משנה ד -יוסי בן יוחנן עינין מנוחת הנפש

  • פרקי אבות 053 פרק א משנה ד -יוסי בן יוחנן עינין מנוחת הנפש [1 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה פרקי אבות 052 פרק א משנה ד -יוסי בן יועזר איש צרדה
  • להאזנה פרקי אבות 051 פרק א משנה ד זוגות 2
  • להאזנה פרקי אבות 048 פרק א משנה ג ירא
  • להאזנה פרקי אבות 047 פרק א משנה ג שורש-רע
  • להאזנה פרקי אבות 046 פרק א משנה ג פרס
  • להאזנה פרקי אבות 045 פרק א משנה ג על מנת
  • להאזנה פרקי אבות 044 פרק א משנה ג עבד ורב
  • להאזנה פרקי אבות 043 פרק א משנה ג המשמשין
  • להאזנה פרקי אבות 042 פרק א משנה ג אל
  • להאזנה פרקי אבות 041 פרק א משנה ג סוכו
  • להאזנה פרקי אבות 040 פרק א משנה ג איש
  • להאזנה פרקי אבות 039 פרק א משנה ג אנטיגנוס איש סוכו
  • להאזנה פרקי אבות 038 פרק א משנה ב תורה
  • להאזנה פרקי אבות 037 פרק א משנה ב גמילות חסדים
  • להאזנה פרקי אבות 036 פרק א משנה ב עבודה

Pages