פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [263471 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 136 פרק א משנה יג קטלא
  • להאזנה פרקי אבות 135 פרק א משנה יג יליף
  • להאזנה פרקי אבות 134 פרק א משנה יג סיף
  • להאזנה פרקי אבות 133 פרק א משנה יג יסיף סוף
  • להאזנה פרקי אבות 132 פרק א משנה יג אבד
  • להאזנה פרקי אבות 131 פרק א משנה יג נגיד שמא
  • להאזנה פרקי אבות 130 פרק א משנה יג נגיד
  • להאזנה פרקי אבות 129 פרק א משנה יב מקרבן
  • להאזנה פרקי אבות 128 פרק א משנה יב אוהב את הבריות
  • להאזנה פרקי אבות 127 פרק א משנה יב רודף
  • להאזנה פרקי אבות 126 פרק א משנה יב שלום
  • להאזנה פרקי אבות 125 פרק א משנה יב אהרן כלי שלום
  • להאזנה פרקי אבות 124 פרק א משנה יב חילול השם
  • להאזנה פרקי אבות 123 פרק א משנה יא שם שמים
  • להאזנה פרקי אבות 122 פרק א משנה יא אחר
  • להאזנה פרקי אבות 121 פרק א משנה יא מוות
  • להאזנה פרקי אבות 120 פרק א משנה יא מים רעים
  • להאזנה פרקי אבות 119 פרק א משנה יא גלות
  • להאזנה פרקי אבות 118 פרק א משנה יא חייב
  • להאזנה פרקי אבות 117 פרק א משנה י רשות מלכות

Pages