בלבביפדיה | מחשבה אות א

כשם שהרמב"ם קיבץ מכל התורה כולה כל ההלכות השייכים לכל ענין המפוזרים הנה והנה. כגון כל הלכות ברכות, ק"ש, וכו'. כן באגדה התכלית לקבץ בכל מלה את כל ההיקף בכל התורה כולה. ומעט מכך נעשה בסדרה זו. ומכח כך נולדים חידושים, כי צרוף הפרטים הוא בחינת זיווג, המוליד. ולפיכך התכלית: א. קיבוץ כל הפרטים. ב. גילוי השורש של "החכמה", "כולם בחכמה עשית". וכן גילוי שורשו של כל פרט. ג. זיוג המוליד חידוש. והוא מדרגת עץ ופירות.

[145 שיעורים בסדרה] [137412 צפיות]
  • להאזנה א-נ אנכי–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אניה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנוש–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנא–אנה בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אן–אנה בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-מ אמונה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-מ אמ''ש–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-מ אומלל–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ל-אליה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ל אלקים–בלבביפדיה מחשבה

Pages