בלבביפדיה | מחשבה אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[122 שיעורים בסדרה] [96446 צפיות]
  • להאזנה א-נ אניה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנא–אנה בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אן–אנה בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-מ אמונה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-מ אמ''ש–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-מ אומלל–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ל-אליה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ל אלקים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ל אלף-מספר בלבביפדיה מחשבה

Pages