שבועות

אוסף של שיעורים שהרב מסר על היבטים שונים של חג השבועות בבהירות, עומק ותובנה בישראל ובחו"ל

Bilvavi Shavuos TalksThe 48 WaysBilvavi The Test of Shavuosבלבבי דרשות שבועותבלבבי נסיון של שבועות
[48 שיעורים בסדרה] [179167 צפיות]
    • להאזנה שבועות 005 מסירות לתורה תשסז
    • להאזנה שבועות 004 עמל התורה ולמעלה מהעמל
    • להאזנה שבועות 003 נתינת התורה וקבלת התורה
    • להאזנה שבועות 001 אות א יש ואין שבה

Pages