פרקי אבות פרק ו

התנא באבות פרק ו' מונה מ"ח דברים שהמה קנייני תורה. שעורים אלו נאמרו בערבי חג השבועות במקומות שונים ולפיכך יש בהם גוונים רבים לפי מקום אמירת השיעור וסוג השומעים

Bilvavi The 48 Ways
[30 שיעורים בסדרה] [85401 צפיות]
    • להאזנה פרקי אבות פרק ו 030 משנה ו תורה נקנית אהוב לשמה

Pages