פניני תורה

"מעט המחזיק את המרובה" - פנינים קצרים שנחתכו מתוך שעורים ארוכים במגוון נושאים.

[27 שיעורים בסדרה] [24469 צפיות]
    • להאזנה פניני תורה 007 ארבע עולומות
    • להאזנה פניני תורה 006 איכה איפה היתה
    • להאזנה פניני תורה 003 הכנעה הבדלה והמתקה

Pages