טעמי המצוות

רבותינו הראשונים כ"ספר החינוך" פרשו את טעמי המצוות לפי פשט הדברים, לעומתם רבינו האריז"ל פירשם על פי הסוד. סדרה זו עוסקת בביאור טעמי המצוות בדרך מחשבה עמוקה ופנימית המחברת את הפשט עם סודם של הדברים

[21 שיעורים בסדרה] [70450 צפיות]

Pages