ספר משלי א

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק אלף יש 155 שיעורים.

[154 שיעורים בסדרה] [38774 צפיות]
  • להאזנה משלי 133 פרק א פסוק כו פחדכם פחד
  • להאזנה משלי 132 פרק א פסוק כו אלעג לעג
  • להאזנה משלי 131 פרק א פסוק כו אשחק שחוק פורים
  • להאזנה משלי 127 פרק א פסוק כה ותפרעו שרשי פר בתורה
  • להאזנה משלי 122 פרק א פסוק כד ותמאנו מיאון
  • להאזנה משלי 120 פרק א פסוק כג פר חגים פורים
  • להאזנה משלי 118 פרק א פסוק כג אביעה
  • להאזנה משלי 117 פרק א פסוק כג לתוכחתי
  • להאזנה משלי 116 פרק א פסוק כג תשובו

Pages