ספר משלי ב

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק בית יש יותר ממאה שיעורים.

[44 שיעורים בסדרה] [31132 צפיות]
  • להאזנה משלי 179 תהפוכות היפך תשעה באב
  • להאזנה משלי 177 פרק ב פסוק יב להצילך הצלה צל
  • להאזנה משלי 174 פרק ב פסוק ט מעגל עיגול
  • להאזנה משלי 173 פרק ב פסוק ח ישמור שמירה
  • להאזנה משלי 172 פרק ב פסוק ח חסידיו חסיד
  • להאזנה משלי 171 פרק ב פסוק ח נצירה סוד הנצירה
  • להאזנה משלי 165 פרק ב פסוק ה דעת אלקים דק עבה בת עין
  • להאזנה משלי 164 פרק ב פסוק ד תחפסנה חיפוש בדיקת חמץ
  • להאזנה משלי 163 פרק ב פסוק ד ספירת העומר
  • להאזנה משלי 161 פרק ב פסוק ד תבקשנה בקשה

Pages