בלבביפדיה | מחשבה אות א

כשם שהרמב"ם קיבץ מכל התורה כולה כל ההלכות השייכים לכל ענין המפוזרים הנה והנה. כגון כל הלכות ברכות, ק"ש, וכו'. כן באגדה התכלית לקבץ בכל מלה את כל ההיקף בכל התורה כולה. ומעט מכך נעשה בסדרה זו. ומכח כך נולדים חידושים, כי צרוף הפרטים הוא בחינת זיווג, המוליד. ולפיכך התכלית: א. קיבוץ כל הפרטים. ב. גילוי השורש של "החכמה", "כולם בחכמה עשית". וכן גילוי שורשו של כל פרט. ג. זיוג המוליד חידוש. והוא מדרגת עץ ופירות.

[145 שיעורים בסדרה] [137443 צפיות]
  • להאזנה א-צ אצבע–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפרים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפרוח–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפק התאפק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפיק –בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסתר פורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסון–בלבביפדיה מחשבה

Pages