בלבביפדיה | מחשבה אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים המביאים לגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[141 שיעורים בסדרה] [128463 צפיות]
    • להאזנה א-י איכה–בלבביפדיה מחשבה
    • להאזנה א-ח אחלמה–בלבביפדיה מחשבה
    • להאזנה א-ח אחז חנוכה–בלבביפדיה מחשבה
    • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה מחשבה
    • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה מחשבה

Pages