בלבביפדיה | עבודת השם אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[43 שיעורים בסדרה] [12558 צפיות]
    • להאזנה א-ב אבוי–בלבביפדיה עבודת השם
    • להאזנה א-ב אבה–בלבביפדיה עבודת השם
    • להאזנה א-ב אבד–בלבביפדיה עבודת השם

Pages