היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דע את יחודך

רוב בני אדם יודעים מה הן התעוררות והרגשה אבל הם אינם יודעים מהי ההכרה שבנפש. בסדרה זו הרב מבהיר את עולם ההכרה שידיעת האדם את עצמו כשביל להכרת בוראו - אבל ידיעה שהוא יודע את עצמו לצורך עבודה עם עצמו.

Getting To Know Your Inner World
[13 שיעורים בסדרה] [36947 צפיות]