דע את רפואתך

בהרצאות אלו, הרב משווה ומחלק בין התפיסה של הרפואה המערבית, הרפואה המזרחית ותורת ישראל, בעניין הרפואה בפרט, והבריאה בכללותה. דרך השוואה זו, נעמיק ונגלה את תרומתה של תורת ישראל לענייננו כמרפאים, כמו גם לחיינו הפרטיים ולתפיסת עולמנו.

רפואה123
[17 שיעורים בסדרה] [4409 צפיות]
  • להאזנה דע את רפואתך 002 מזרח מערב עיגול ישר
  • להאזנה דע את רפואתך 003 התכלית איזון
  • להאזנה דע את רפואתך 004 האין כיסוד החמישי
  • להאזנה דע את רפואתך 005 לזרום עם הטבע או לשלוט בו
  • להאזנה דע את רפואתך 006 ארבע מדרגות של רפואה
  • להאזנה דע את רפואתך 008 גילוי העצם
  • להאזנה דע את רפואתך 010 סוד התנועה
  • להאזנה דע את רפואתך 011 תנועה ואי תנועה
  • להאזנה דע את רפואתך 015 קרומי המוח
  • להאזנה דע את רפואתך 016 רבדי החשיבה השונים