דע את מידותיך - מים

בהמשך של הסדרה מגיע הרב לכוח המים שהוא הכוח שממנו מגיעים התאוות, הן תאווה לקדושה - "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה"(תהילים פד ג), והן התאווה השלילית...

[35 שיעורים בסדרה] [20004 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך 036 מים מי רגלים
  • להאזנה דע את מידותיך 037 מים דמעות
  • להאזנה דע את מידותיך 038 מים מי האוזן שמנונית
  • להאזנה דע את מידותיך 039 מים מי החוטם סרוחים
  • דע את מידותיך 039 מים מי החוטם סרוחים [5 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה דע את מידותיך 040 מים מים מתוקים מי הפה
  • להאזנה דע את מידותיך 041 מים מי מריבה
  • להאזנה דע את מידותיך 042 מים ארור וברוך
  • להאזנה דע את מידותיך 044 מים בתשעה באב שתיה רחיצה ובכי
  • להאזנה דע את מידותיך 047 מים נקיות
  • להאזנה דע את מידותיך 048 יסוד מים בחודש תשרי
  • להאזנה דע את מידותיך 050 מים עננים

Pages