ארבעת היסודות | מהות עפר

על מנת שאדם יוכל לעבוד עם מידותיו, הוא מוכרח להבינם. ההבנה השורשית של הדברים הינה חכמה גדולה ועמוקה, ורק לאחר מכן מתבררים הענפים, העלים והפירות. בסדרה זו מתמקד הרב בחלק העפר. הסדרה יצאה לאור בספר של 16 השיעורים הראשונים.

Understanding Your Middos
[32 שיעורים בסדרה] [144192 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך 019 עפר שפלות
  • להאזנה דע את מידותיך 020 עפר כח של שינוי
  • להאזנה דע את מידותיך 021 עפר ריבוי
  • להאזנה דע את מידותיך 022 עפר מחיצה
  • להאזנה דע את מידותיך 023 עפר חומר ופשיטות
  • להאזנה דע את מידותיך 025 עפר כוח המדמה
  • להאזנה דע את מידותיך 026 עפר כוח לפעול
  • להאזנה דע את מידותיך 027 עפר ירידה ומשיכה
  • להאזנה דע את מידותיך 028 עפר מנוחה
  • להאזנה דע את מידותיך 029 עפר אבק פורים
  • להאזנה דע את מידותיך 030 עפר גילוי סוף יסוד העפר

Pages