שבט החודש

רבותינו הראב"ד, הגר"א ועוד לימדונו שלכל חודש יש שייכות לאחד משבטי י-ה, כגון ניסו –יהודה, אייר – יששכר, סיון – ראובן וכו'. סדרה זו מבארת לעומקה את שייכות כל שבט לחודשו

[13 שיעורים בסדרה] [34636 צפיות]
  • להאזנה ראש חודש שבט 002 אייר שבט יששכר
  • להאזנה ראש חודש שבט 003 סיון שבט ראובן
  • להאזנה ראש חודש שבט 006 אלול שבט גד
  • להאזנה ראש חודש שבט 007 תשרי שבט יוסף
  • להאזנה ראש חודש שבט 009 כסלו שבט בנימין
  • להאזנה ראש חודש שבט 012 אדר זבולן 1
  • להאזנה ראש חודש שבט 013 אדר זבולן 2