חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכה
[67 שיעורים בסדרה] [86369 צפיות]
    • להאזנה חנוכה 005 בעינין נר חנוכה והמנורה תשע
    • להאזנה חנוכה 004 בענין לסמוך על הנס תשע
    • להאזנה חנוכה 002 תכלית הדלקת נר חנוכה גילוי אור השלילה תשסד

Pages