חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכה
[77 שיעורים בסדרה] [227622 צפיות]
  • להאזנה חנוכה 035 ניגון וטהר ליבנו לעבדך באמת תשעג
  • להאזנה חנוכה 034 נר פתילה שמן תשעג
  • להאזנה חנוכה 033 שמן דקדושה שמן דקלקול תשעג
  • להאזנה חנוכה 029 לווית חן וחנוכה תשעב
  • להאזנה חנוכה 024 הדלקת הנר והלל והודיה תשעב
  • להאזנה חנוכה 023 חידוש של 8 ימים תשעב 3
  • להאזנה חנוכה 022 מערכת של 8 ימים תשעב 2
  • להאזנה חנוכה 021 מערכת של 8 ימים תשעב 1
  • להאזנה חנוכה 020 נס עי יהודית תשעב
  • להאזנה חנוכה 016 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 2

Pages