חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכה
[77 שיעורים בסדרה] [222822 צפיות]
  • להאזנה חנוכה 015 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 1
  • להאזנה חנוכה 014 שמעון הצדיק וחנוכה תשעא

  • חנוכה 014 שמעון הצדיק וחנוכה תשעא [34 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 013 קרית שמע וחנוכה תשעא
  • להאזנה חנוכה 012 חכמת יון מול חכמת שלומה המלך תשעא
  • להאזנה חנוכה 009 בענין רואה ושהחיינו וסומה בחנוכה תשע
  • להאזנה חנוכה 008 בענין חושך דקדושה כנגד חשך דיון תשע
  • להאזנה חנוכה 006 בעינין נר חנוכה והמנורה קיצור תשע
  • להאזנה חנוכה 005 בעינין נר חנוכה והמנורה תשע
  • להאזנה חנוכה 004 בענין לסמוך על הנס תשע
  • להאזנה חנוכה 002 תכלית הדלקת נר חנוכה גילוי אור השלילה תשסד

Pages