בלבבי משכן אבנה - ח"ו

בכרך זה מבאר ומפרט המחבר את ענין עבודת "ביטול האני" של האדם, אשר בלעדיה חסר הוא הכלי הראוי שיתגלה ע"י אור הדבקות באלוקיו. הוועדים בחלקו השני מבארים "מהות החכמה ושורשה" עדי גילוי עצם הוויתה כיצד כוללת היא את הווית הנבראים והעדרם, להיות ע"י כך כלי להשראת מציאות הא"ס. בחלק השלישי באים 6 וועדים בעניני המועדים. הסדרה יצא בספר
לרכוש חלק ו' וז' אונליין

Bilvavi Part 6
[22 שיעורים בסדרה] [56259 צפיות]
    • להאזנה בלבבי-ו 020 מהות גאולת הנפש פסח
    • להאזנה בלבבי-ו 021 יומא דהילולא דרשבי ל-ג בעומר

Pages