בלבבי משכן אבנה - ח"ו

בכרך זה מבאר ומפרט המחבר את ענין עבודת "ביטול האני" של האדם, אשר בלעדיה חסר הוא הכלי הראוי שיתגלה ע"י אור הדבקות באלוקיו. הוועדים בחלקו השני מבארים "מהות החכמה ושורשה" עדי גילוי עצם הוויתה כיצד כוללת היא את הווית הנבראים והעדרם, להיות ע"י כך כלי להשראת מציאות הא"ס. בחלק השלישי באים 6 וועדים בעניני המועדים. הסדרה יצא בספר
לרכוש חלק ו' וז' אונליין

Bilvavi Part 6
[22 שיעורים בסדרה] [57923 צפיות]

Pages