בלבבי משכן אבנה - ח"ב

בסדרה זו מבאר הרב את "דרכי העבודה" להשגת קרבת ה' מוחשית. וכך, מתבארים אופני ושלבי קנין האמונה החושית, היראה והאהבת ה', עדי גילוי נקודת פנימיות האדם, כיצד היא מאוחדת ונכללת בבורא יתברך. הסדרה יצאה בספר ותורגמה לאנגלית.
לרכוש חלק א' וב' אונליין buy english Part 1 & 2 buy online

[29 שיעורים בסדרה] [105869 צפיות]
    • להאזנה בלבבי-ב 021 אהבת השית לאדם ואהבת האדם להשית
    • להאזנה בלבבי-ב 022 אהבה שאינה תלויה בדבר
    • להאזנה בלבבי-ב 023 הסרת המונעים להשגת אהבת ה התלויה בדבר
    • להאזנה בלבבי-ב 024 דרכי קנין האמונה מתוך יסורים
    • להאזנה בלבבי-ב 026 רצוננו לעשות רצונך

Pages