היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

בין המצרים

בין המיצרים עניינם לכאורה חושך. "כל רודפיה השיגוה בין המיצרים". לעומת זאת יש גם את "כל רודפי י-ה השיגוה בין המיצרים" ימים אלו מסוגלים מאוד להשגת השם יתברך. בשיעורים אלו הרב שופך הרבה אור גם על עבודת האדם עם נפשו ונשמתו בימים אלו וגם על עומק הפנימיות של ימים אלו

Bilvavi Unity Talksבלבבי בין המצריםBilvavi Three Weeks Talksמאמר חורבן הבית וחיי פנימיותמאמר הנהגת הדעת והממון
[38 שיעורים בסדרה] [80966 צפיות]

Pages