פרשה תשס''ו

בשנת תשס"ו מסר הרב סידרת שיעורים שהקיפו את כל פרשיות התורה. בכל שבוע מתמקד הרב על נושא מסוים בפרשה, כשמציג מה שנראה לכאורה כסתירה עצומה בין שני מאמרי חז"ל, אולם אז מיישב אותה ברעיון חדש ועמוק, המגלה את האחדות המונחת מאחורי מושגים שונים. הסדרה יצא בספר.

בלבבי משכן אבנה חומש תשסו אבלבבי משכן אבנה חומש תשסו ב
[46 שיעורים בסדרה] [14312 צפיות]
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 042 שופטים י-ב שבטים
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 043 כי תצא אור הלעת-ל
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 044 כי תבוא ירשי ארץ ישראל
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 045 נצבים-וילך תורה ושירה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 046 האזינו מהות ההעלם
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 047 זאת הברכה סוד הראיה

Pages