שיחת השבוע תשע"ו-ח

שיעורים שהרב מסר בשנת תשע"ו-ח במו"ש בבני ברק ע"י קול הלשון בשידור חי

[75 שיעורים בסדרה] [10497 צפיות]
  • להאזנה שיחת השבוע 062 בחוקתי תולדות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 063 נשא ברכה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 064 בהעלותך מרכז תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 065 שלח ארץ ישראל תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 066 קרח שכן שכינה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 067 חוקת תשעח חק שינוי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 068 בלק לבד תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 069 פינחס בזיון תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 070 מטות מסעי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 071 שופטים עבודה זרה
  • להאזנה שיחת השבוע 072 כי תצא בן סורר תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 073 כי תבא עיור תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 074 נצבים כיסוי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 075 וילך חיזוק תשעח

Pages