Error message

תפילת שמונה עשרה שלם

כל מוצאי שבת הרב דורש בעבודת השם בעניינים של קדושת ישראל, אהבת ויראת השם, מסירות נפש וכו' הנדרשים בדורנו כשהבסיס היא מילות תפילת שמונה עשרה. הנה כל השיעורים מההתחלה ועד השיעור הנוכחית

בלבבי על תפילה
[169 שיעורים בסדרה] [134635 צפיות]

Pages