היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

תפילת שמונה עשרה שלם

כל מוצאי שבת הרב דורש בעבודת השם בעניינים של קדושת ישראל, אהבת ויראת השם, מסירות נפש וכו' הנדרשים בדורנו כשהבסיס היא מילות תפילת שמונה עשרה. הנה כל השיעורים מההתחלה ועד השיעור הנוכחית

בלבבי על תפילהמאמר רפאנו
[169 שיעורים בסדרה] [418663 צפיות]

Pages