סוגיות בפרשה

בסדרת שיעורים שבועיים אלו, מויקרא תשס"ט ועד ויקרא תש"ע, נהג הרב לקחת פסוק מהפרשה, כקרש קפיצה לדיון בסוגיה רחבה ועמוקה. חלק מהשיעורים נטו יותר לסגנון האגדתא, וחלקם יותר לסגנון ההלכתא, אבל בכולם טמונים יסודות עמוקים, כפי דרכו בקודש של הרב שכל תורתו נובעת מפנימיות נשמתו.

[51 שיעורים בסדרה] [66595 צפיות]
  • להאזנה סוגיות בפרשה 023 תרומה ארון
  • להאזנה סוגיות בפרשה 024 תרומה ארון אגדתא
  • להאזנה סוגיות בפרשה 025 כי תשא נטילת ידים
  • להאזנה סוגיות בפרשה 026 כי תשא נטילת ידים אגדתא
  • להאזנה סוגיות בפרשה 027 ויקהל מראות הצובאות
  • להאזנה סוגיות בפרשה 028 ויקהל מראות הצובאות אגדתא
  • להאזנה סוגיות בפרשה 029 ויקרא מצווה הבאה בעבירה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 030 ויקרא לעומת ויקר
  • להאזנה סוגיות בפרשה 031 צו תרומת הדשן
  • להאזנה סוגיות בפרשה 032 שמיני בכור כהן
  • להאזנה סוגיות בפרשה 033 מצורע מילה תזריע
  • להאזנה סוגיות בפרשה 034 אחרי מות קדושים ארון
  • להאזנה סוגיות בפרשה 036 בהר בחוקותי תמורה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 037 במדבר שמירה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 038 בהעלותך שירה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 040 קרח פדיון בכור
  • להאזנה סוגיות בפרשה 042 בלק ז משקין

Pages