סוגיות בפרשה תשע"ט-תש"ע

בסדרת שיעורים שבועיים אלו, מויקרא תשס"ט ועד ויקרא תש"ע, נהג הרב לקחת פסוק מהפרשה, כקרש קפיצה לדיון בסוגיה רחבה ועמוקה. חלק מהשיעורים נטו יותר לסגנון האגדתא, וחלקם יותר לסגנון ההלכתא, אבל בכולם טמונים יסודות עמוקים, כפי דרכו בקודש של הרב שכל תורתו נובעת מפנימיות נשמתו.

[51 שיעורים בסדרה] [69209 צפיות]
  • להאזנה סוגיות בפרשה 044 מטות מסעי ערי מקלט
  • להאזנה סוגיות בפרשה 045 דברים פשרה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 046 ואתחנן אהבת ה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 047 עקב רכת המזון
  • להאזנה סוגיות בפרשה 049 שופטים מלך
  • להאזנה סוגיות בפרשה 050 כי תצא אבידה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 051 ניצבים וילך הקהל
  • להאזנה סוגיות בפרשה 052 כי תבוא והלכת בדרכיו

Pages