שבת קודש

[26 שיעורים בסדרה] [40067 צפיות]
  • להאזנה שבת קודש 021 ניחותא-שבת לד עמוד א
  • להאזנה שבת קודש 022 תקיעה-שבת לה עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 023 ארבעים-שבת מט עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 024 המשך שיעור קודם-שבת מט עמוד ב מספר
  • להאזנה שבת קודש 025 ארוך אריכות ימים ארך אפים-שבת קיט עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 026 דוד המלך טלטול מת שבת ל עמוד א

Pages