פורים - דרשות

פורים מחד הוא סוף לכל המועדים, אולם מאידך, ככל סוף הוא התחלה חדשה כמ"ש חז"ל כל המועדים בטלים לעתיד לבוא חוץ מפורים. ומצד כך יש שינוי עצמי בין כל המועדים לפורים, שפורים גונז בקרבו גם אור מן המערכת של המועדים וגם אור נוסף של הראשית של הלעתיד לבוא. המאמרים בספר זה עוסקים בהיבטים שונים של היסוד הנ"ל.

Las conversaciones de PurimPurim TalksPurim Wineבלבבי יין של פוריםפוריםSimcha Talks
[92 שיעורים בסדרה] [292876 צפיות]
  • להאזנה פורים 046 פרשת שקלים עמלק ככלב תשעד
  • להאזנה פורים 044 פרשת החודש חידוש ודילוג תשעג
  • להאזנה פורים 043 פרשת החודש נצח ישראל תשעג
  • להאזנה פורים 042 פרשת פרה סוד של צוק תשעג
  • להאזנה פורים 041 פרשת פרה ב מיני שחוק תשעג
  • להאזנה פורים 040 מילה ותפילין ששון ויקר תשעג
  • להאזנה פורים 038 אב ובן שלמעלה מן האב תשעג
  • להאזנה פורים 035 אומן את הדסה תשעג
  • להאזנה פורים 034 תורת שעשועים תשעג
  • להאזנה פורים 029 פרשת שקלים ג פנים מלחמת עמלק תשעג
  • להאזנה פורים 028 זכר לגאולה תענית אסתר תשעב

  • פורים 028 זכר לגאולה תענית אסתר תשעב [3 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה פורים 027 פרשת שקלים שורש הערב רב תשעב

  • פורים 027 פרשת שקלים שורש הערב רב תשעב [24 צפיות]

   Download להורדה

Pages