פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [263460 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 116 פרק א משנה י רשות
  • להאזנה פרקי אבות 115 פרק א משנה י שנא את הרבנות
  • להאזנה פרקי אבות 114 פרק א משנה י אומן
  • להאזנה פרקי אבות 113 פרק א משנה י מלאכה
  • להאזנה פרקי אבות 112 פרק א משנה ט שקר ואמת
  • להאזנה פרקי אבות 111 פרק א משנה ט מתוך
  • להאזנה פרקי אבות 109 פרק א משנה ט והוי זהיר בדבריך
  • להאזנה פרקי אבות 108 פרק א משנה ט עדות שקר
  • להאזנה פרקי אבות 107 פרק א משנה ט חקירה
  • להאזנה פרקי אבות 106 פרק א משנה ח יהייו בעינך
  • להאזנה פרקי אבות 105 פרק א משנה ח בעל הבית בעל בעלים
  • להאזנה פרקי אבות 104 פרק א משנה ח ערך הכרה

  • פרקי אבות 104 פרק א משנה ח ערך הכרה [1 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה פרקי אבות 103 פרק א משנה ח עורכי הדינין
  • להאזנה פרקי אבות 102 פרק א משנה ח יהודה בן טבאי
  • להאזנה פרקי אבות 101 פרק א משנה ז נתאי אנטוגינוס טבאי

  • פרקי אבות 101 פרק א משנה ז נתאי אנטוגינוס טבאי [1 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה פרקי אבות 100 פרק א משנה ז פורענות
  • להאזנה פרקי אבות 099 פרק א משנה ז תתייאש 2
  • להאזנה פרקי אבות 098 פרק א משנה ז תתייאש 1
  • להאזנה פרקי אבות 097 פרק א משנה ז חבר רשע
  • להאזנה פרקי אבות 096 פרק א משנה ז תתחבר לרשע

Pages