פסח

שיעוריו של הרב במגוון רחב של נושאים מסדר פסח, קורבן פסח, והגאולה העתידית לבוא.

בלבבי פסחנקיון לפסחBilvavi Cleaning For PesachPesach Talks
[53 שיעורים בסדרה] [76896 צפיות]
  • להאזנה פסח 047 פסח שני יוסף דוד רגל חדש תשעז
  • להאזנה פסח 044 פסח 044 זמן שמירה תשעז
  • להאזנה פסח 042 כח הדם שמתגלה במצרים תשעו 4
  • להאזנה פסח 041 ניגון כי הרבית טובות אלי תשעו
  • להאזנה פסח 041 מקור וצדדים שני סוגי גליות ותיקונם תשעו 3
  • להאזנה פסח 040 דם מדה דעת נתינתו בקודש תשעו 2
  • להאזנה פסח 039 דם נדה ובתולים תשעו 1
  • להאזנה פסח 038 גלות מצרים גלות יראה תשעו
  • להאזנה פסח 035 תחפשנה שפחה אשב תשעה

Pages