פרשת השבוע

[6 שיעורים בסדרה] [2903 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 038 בהעלותך שירה
    • להאזנה פרשת השבוע תשסה 036 בהעלותך
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 031 בהעלתך כח האידות וההתפרטות שבמנורה
    • להאזנה ראש חודש שבט 003 סיון שבט ראובן