נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

אורח חיים

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[36 שיעורים בסדרה] [23085 צפיות]
  • להאזנה אורח חיים 021 שבת סימן שטו מחיצה אהל מן הצד שיטת תוספות 04
  • להאזנה אורח חיים 022 שבת סימן שטז צד פתיחה 01
  • להאזנה אורח חיים 023 שבת סימן שטז המשך צד רץ אחריו 02
  • להאזנה אורח חיים 024 בונה מכה בפטיש גדרי מכה בפטיש 06
  • להאזנה אורח חיים 025 בונב מכה בפטיש שיעורו בכל שהוא 07
  • להאזנה אורח חיים 026 בונה מכה בפטיש שיטת רשי 08
  • להאזנה אורח חיים 027 מחתך פתיחה גדרו 01
  • להאזנה אורח חיים 028 מחתך סלית סילתי קוטם מעצב 02
  • להאזנה אורח חיים 031 שב מלבן שורשו במשכן צובע העברה במים ואור 02
  • להאזנה אורח חיים 032 שב מלבן שפיכת מים על בגד 03
  • להאזנה אורח חיים 034 שוחט פתיחה גדרו 01
  • להאזנה אורח חיים 035 שוחט שולה דג מן הים 02
  • להאזנה אורח חיים 036 שוחט שולה דג מן הים

Pages