נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

נפש החיים שער ג

סידרה זו עוסקת בשער ג'- אין עוד מלבדו.בשעורים אלו לוקח הרב את הספר העמוק הזה שיכול להיות בלתי מובן לאנשים שאין תורת הסוד אומנותם ומפשיט עומק לפנים מעומק בצורה ברורה ובהירה לכל נפש חיים ולהם כבר בקיאים בו

[22 שיעורים בסדרה] [24281 צפיות]
    • להאזנה ספר נפש החיים 020 שער ג פרק יד זמי השימוש באין עוד מלבדו
    • להאזנה ספר נפש החיים 051 שער ד פרק פרק טז והוא כבן המתחטא על אביו

Pages