משנה ראשונה בברכות - אגדתא

בשיעורים אלו עובר הרב על המשנה הראשונה במסכת ברכות מילה אחר מילה, ובונה מכל מילה סוגיה הדנה במילה זו מכמה וכמה נקודות ראות, ומקשרת אותם למשנה. לימוד אגדתי בעיון עמוק ומקיף מאד. הסדרה מכילה רק שישים וארבעה שעורים.

[64 שיעורים בסדרה] [32665 צפיות]
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 041 עד שיעלה עמוד השחר 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 042 פורים ואיילת השחר 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 043 פורים ואיילת השחר 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 044 עמוד השחר ארבעה צבעים
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 045 מעשה 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 046 מעשה 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 047 ובאו
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 048 בית המשתה
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 049 אמרו לו לא אמר להם
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 050 אמא כל חי
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 051 שבת מנוחה
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 052 סוגיה הלבד
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 053 כלל שבתורה
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 054 מה
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 055 זמן של מצות
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 056 הקטר חלבים ואברים 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 057 הקטר חלבים ואברים 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 058 הקטר חלבים ואברים 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 059 קרבן עולה
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 060 עניים ואוזנים

Pages