ספר משלי ג

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק בית יש יותר ממאה שיעורים

[47 שיעורים בסדרה] [21283 צפיות]
    • להאזנה משלי 208 פרק ג פסוק ג נמשך סוגית אמת
    • להאזנה משלי 205 פרק ג פסוק ב שנות שנה
    • להאזנה משלי 204 פרק ג פסוק ב פורים אורך ימים
    • להאזנה משלי 202 פרק ג פסוק א תורתי תורה

Pages