ספר משלי ב

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק בית יש יותר ממאה שיעורים.

[44 שיעורים בסדרה] [25552 צפיות]
    • להאזנה משלי 159 פרק ב פסוק ב לב לבד
    • להאזנה משלי 158 פרק ב פסוק ב אזנך אוזן
    • להאזנה משלי 157 פרק ב פסוק א המשך סוגיה צו
    • להאזנה משלי 156 פרק ב פסוק א מצוה צו

Pages